Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion ... feministiskt självförsvar

Kommunfullmäktige 25 april 2016

Besvarande av motion från Inger Lilja (V) om att erbjuda samtliga tjejer feministiskt självförsvar i högstadiet och gymnasiet

Dnr 2015/00229 773

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 82/2016

          b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2016-02-29

          c) Barn- och utbildningsnämnden § 92/2015

          d) Kommunstyrelsen § 151/2015

          e) Motionen

Program
7 av 15
Publicerad
måndag 25 april 2016