Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om centrum- och kulturutveckling i Falköping

Kommunfullmäktige 27 februari 2017

 1. Besvarande av motion från Lena Sjödahl (M) om centrum- och kulturutveckling i Falköping

  Dnr 2016/00350 880

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 17/2017

            b) Näringslivschefens tjänsteutlåtande

            c) Kultur- och fritidsnämnden § 65/2016

            d) Tekniska nämnden § 96/2016

            e) Kommunstyrelsen § 164/2016

            f) Motionen

Program
5 av 11
Publicerad
måndag 27 februari 2017