Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att sänka mandatstödet

Kommunfullmäktige 27 februari 2017

 1. Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD) om att sänka mandatstödet


  Dnr 2016/00426 104

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 18/2017

            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande

            c) Kommunstyrelsen § 200/2016

            d) Motionen

Program
6 av 11
Publicerad
måndag 27 februari 2017