NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Antagande av avfallsföreskrifter i kommunalförbundet AÖS

Kommunfullmäktige 27 februari 2017

 1. Antagande av avfallsföreskrifter i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg

  Dnr 2016/00529 456

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 19/2017

            b) Kommunstrategens tjänsteutlåtande

            c) Direktionen för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg § 39/2016

            d) Missiv

            e) Förslag till avfallsföreskrifter

Program
7 av 11
Publicerad
måndag 27 februari 2017