NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Revidering av gemensam dokumenthanteringsplan

Kommunfullmäktige 27 februari 2017

 1. Revidering av gemensam dokumenthanteringsplan för Falköping kommun

  Dnr 2015/00552 004

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 21/2017

            b) Kommunarkivariens tjänsteutlåtande

            c) Förslag till dokumenthanteringsplan

            d) Sammanställning av föreslagna förändringar

            e) Nuvarande dokumenthanteringsplan

Program
9 av 11
Publicerad
måndag 27 februari 2017