NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente

Kommunfullmäktige 27 februari 2017

 1. Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente

  Dnr 2016/00612 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 20/2017

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande

            c) Förslag till reglementet

            d) Kultur- och fritidsnämnden § 92/2016

Program
8 av 11
Publicerad
måndag 27 februari 2017