Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 11-15

Kommunfullmäktige 27 februari 2017

 1. Revidering av regler för beräkning av studieförbundens kommunala anslag

  Dnr 2016/00607 805

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 23/2017

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande

            c) Förslag till regler


 2. Entledigande av Erik Norén (SD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

  Dnr 2017/00034 023

  Bilaga a) Avsägelse


 3. Entledigande av Marita Ljus (SD) från uppdraget som ersättare i demokratiberedningen

  Dnr 2017/00054 101

  Bilaga a) Avsägelse


 4. Entledigande av Peter Romlén (SD) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

  Dnr 2017/00077 023

  Bilaga a) Avsägelse


 5. Entledigande av Sonja Eriksson (SD) från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden

  Dnr 2017/00078 023

  Bilaga a) Avsägelse

Program
11 av 11
Publicerad
tisdag 28 februari 2017