NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Strategi för funktionshinderfrågor

Kommunfullmäktige 27 februari 2017

 1. Strategi för funktionshinderfrågor

  Dnr 2016/00477 731

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 22/2017

            b) Kommunstrategens tjänsteutlåtande

            c) Förslag till strategi

            d) Socialnämnden § 112/2016

Program
10 av 11
Publicerad
måndag 27 februari 2017