Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Policy för medborgardialog

Kommunfullmäktige 26 juni 2017

Dnr 2016/00509 101

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 78/2017

          b) Kanslichefens tjänsteutlåtande

          c) Förslag till policy

          d) Nämndernas remissvar

Program
5 av 15
Publicerad
måndag 26 juni 2017