Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Samordningsförbundet Östra Skaraborgs årsredovisning och revisionsberättelse för år 2016

Kommunfullmäktige 26 juni 2017

Dnr 2017/00221 042

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 87/2017

          b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande

          c) Samordningsförbundet Östra Skaraborg § 5/2017

          d) Årsredovisning

          e) Revisionsberättelse

          f) Granskningsrapport

Program
10 av 15
Publicerad
måndag 26 juni 2017