Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Policy för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar

Kommunfullmäktige 26 juni 2017

Dnr 2017/00087 101

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 79/2017

          b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande

          c) Förslag till policy

          d) Nämndernas remissvar

Program
6 av 15
Publicerad
måndag 26 juni 2017