Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Anmälningsärenden

Kommunfullmäktige 26 juni 2017

Dnr 2017/00014 101

Bilaga a) Kommunrevisionens granskningsrapport gällande styrning, ledning och uppföljning av hemtjänstverksamheten

          b) Socialnämnden § 45/2017 – svar på kommunrevisionens granskning

          c) Demokratiberednings mötesanteckningar 2017-05- 19

          d) Socialnämnden § 55/2017 – Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – kvartal 1 år 2017

Program
15 av 15
Publicerad
måndag 26 juni 2017