Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Anslag för byggnation av demenscentrum vid Fåraberget, Tåstorp 7:7, Falköping

Kommunfullmäktige 26 juni 2017

Dnr 2017/00187 299

Bilaga a) Kommunstyrelsens ordförandes beslut

          b) Tekniska nämnden § 57/2017

          c) Kommunstyrelsen § 89/2017

          d) Kommunfullmäktige § 68/2017

          e) Programhandling

          f) Kostnadsberäkning

Program
12 av 15
Publicerad
måndag 26 juni 2017