Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Kommunalförbundet Tolkförmedling Västs årsredovisning och revisionsberättelse för år 2016

Kommunfullmäktige 26 juni 2017

Dnr 2017/00249 042

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 88/2017

          b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande

          c) Direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst § 275/2017

          d) Årsredovisning

          e) Revisionsberättelse

          f) Granskningsrapport

Program
11 av 15
Publicerad
måndag 26 juni 2017