Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion - Avskaffa potten för konstnärlig gestaltning samt undersök icke skattefinansierad konst

Kommunfullmäktige 24 februari 2020

Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om att avskaffa potten för konstnärlig gestaltning samt att se över möjligheten till icke skattefinansierad konst i offentliga miljöer

Dnr 2019/00308 866

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 27/2020

b) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 2/2020

c) Tjänsteutlåtande

d) Kultur- och fritidsnämnden § 72/2019

e) Tekniska nämnden § 111/2019

f) Kommunstyrelsen § 116/2019

g) Kommunfullmäktige § 59/2019

h) Motionen

Program
4 av 12
Publicerad
måndag 24 februari 2020