Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att begränsa genomkörning i återvändsgränd i Åsarp

Kommunfullmäktige 24 februari 2020

Besvarande av motion från Jonas Larsson (SD) om att begränsa genomkörning i återvändsgränd i Åsarp

Dnr 2019/00316 318

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 29/2020

b) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 4/2020

c) Tjänsteutlåtande

d) Tekniska nämnden § 112/2019

e) Kommunstyrelsen § 117/2019

f) Kommunfullmäktige § 60/2019

g) Motionen

Program
6 av 12
Publicerad
måndag 24 februari 2020