Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ändringar i reglementen, direktiv, bolagsordningar samt taxor

Kommunfullmäktige 24 februari 2020

7 Ändring av ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB

8 Ändring av bolagsordning för Falköpings Hyresbostäder AB

9 Ändring av bolagsordning för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg

10 Ändring av bolagsordning för Hotellfastigheter i Falköping AB

11 Ändring av valnämndens reglemente

12 Ändring av kommunrevisionens reglemente

13 Ändring av reglemente för överförmyndaren i Falköpings kommun

14 Ändring av reglemente för krisledningsnämnden

15 Ändring av tekniska nämndens reglemente

16 Ändring av socialnämndens reglemente

17 Ändring av kompetens- och arbetslivsnämndens reglemente

18 Ändring av barn- och utbildningsnämndens reglemente

19 Ändring av byggnadsnämndens reglemente

20 Ändring av kommunstyrelsens reglemente

21 Ändring av kultur- och fritidsnämndens reglemente

22 Ändring av taxa för tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

23 Ändring av taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor

Program
7 av 12
Publicerad
måndag 24 februari 2020