Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att ta bort möjligheten för studieförb. Ibn Rushd att söka bidrag från Falk. kommun

Kommunfullmäktige 24 februari 2020

Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om att ta bort möjligheten för studieförbundet Ibn Rushd att söka bidrag från Falköpings kommun

Dnr 2019/00441 805

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 28/2020

b) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 3/2020

c) Tjänsteutlåtande

d) Kultur- och fritidsnämnden § 85/2019

e) Kommunstyrelsen § 168/2019

f) Kommunfullmäktige § 98/2019

g) Motionen

Program
5 av 12
Publicerad
måndag 24 februari 2020