Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Kostnad för nybyggnation av Platåskolan

Kommunfullmäktige 24 februari 2020

Dnr 2020/00006

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 47/2020

b) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 23/2020

c) Ekonomichefens tjänsteutlåtande

d) Fastighetschefens tjänsteutlåtande

e) Konsekvenser projekt Platåskolan

f) Tekniska nämnden § 142/2019

Program
8 av 12
Publicerad
måndag 24 februari 2020