Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Policy gällande samhällsstörningar och extraordinära händelser 2020-2022

Kommunfullmäktige 24 februari 2020

Policy gällande samhällsstörningar och extraordinära händelser 2020-2022

Dnr 2019/00582 170

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 49/2020

b) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 25/2020

c) Tjänsteutlåtande

d) Policy

Program
11 av 12
Publicerad
måndag 24 februari 2020