Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om kvällens ärenden

Kommunfullmäktige 28 september 2020

01. Val av protokolljusterare

02. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

03. Besvarande av fråga från Ingvor Bergman (S) till socialnämndens ordförande om vad formuleringen Frökindsgården läggs i malpåse innebär

04. Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om att gå ur Cittaslow

05. Besvarande av motion från Henric Hagberg (S) och Kelesh Hussein (S) om att införa pluspolarkort i Falköpings kommun

06. Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om att tillskriva regeringen att Falköpings kommun utses som ett socioekonomiskt eftersatt område för att kunna undantas från EBO-lagen

07. Besvarande av motion från Ingvor Bergman (S) om kompletterande utbildning för barnskötare och elevassistenter

08. Besvarande av motion från Niclas Hillestrand (S) om att låta Träningsbidrag bli Friskvårdsbidrag för anställda i Falköpings kommun

09. Antagande av avgifter för grävning i allmän platsmark och kommunal mark

10. Antagande av sanktionsavgifter för brister som uppdagas vid kontroll av arbetsplatser där arbete eller aktiviteter pågår inom trafikerade ytor

11. Avfallstaxa för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) från och med 1 januari 2021

12. Sammanträdesdagar 2021 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

13. Inriktningsbeslut - En förnyad arbetsmarknadspolitik för Falköpings kommun

14. Avyttring av fastigheten Visdomen 1, Stenstorpsskolan inklusive skolmuseum

15. Förslag till ny förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

16. Återbesättande av uppdraget som ledamot i socialnämnden efter Roger Sjödahl (M)

17. Entledigande av Inger Lilja (V) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning

18. Entledigande av Kelesh Hussein (S) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen, stiftelsen Ekehagens Forntidsby och som 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden

19. Entledigande av Kelesh Hussein (S) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

20. Entledigande av Emelie Brännmark (M) från uppdraget som ersättare i kompetens och arbetslivsnämnden

21. Entledigande av Camilla Sjöberg (S) från uppdraget som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden

22. Entledigande av Fekran Sawwan (S) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

23. Entledigande av Fekran Sawwan (S) från uppdraget som ersättare i valnämnden

24. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden 2020

Program
1 av 12
Publicerad
måndag 28 september 2020