Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion om att gå ur Cittaslow

Kommunfullmäktige 28 september 2020

Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om att gå ur Cittaslow

Dnr 2020/00088

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 133/2020

b) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 89/2020

c) Tjänsteutlåtande

d) Kommunstyrelsen § 60/2020

e) Kommunfullmäktige § 25/2020

f) Motionen

Program
5 av 12
Publicerad
måndag 28 september 2020