Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion om att kunna undantas från EBO-lagen

Kommunfullmäktige 28 september 2020

Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om att tillskriva regeringen att Falköpings kommun utses som ett socioekonomiskt eftersatt område för att kunna undantas från EBO-lagen

Dnr 2020/00199

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 149/2020

b) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 101/2020

c) Tjänsteutlåtande

d) Ordförandebeslut om remittering

e) Kommunfullmäktige § 66/2020

f) Motionen

Program
7 av 12
Publicerad
måndag 28 september 2020