Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Kommunfullmäktiges anmälningsärenden 2020

Kommunfullmäktige 28 september 2020

Kommunfullmäktiges anmälningsärenden 2020

Dnr 2020/00002

Bilaga Beredning för översyn av den politiska organisationen

a) Mötesanteckningar 2020-08-27

b) Bilaga mötesanteckningar 2020-06-04

c) Mötesanteckningar 2020-06-04

Program
12 av 12
Publicerad
måndag 28 september 2020