Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion om att införa pluspolarkort

Kommunfullmäktige 28 september 2020

Besvarande av motion från Henric Hagberg (S) och Kelesh Hussein (S) om att införa pluspolarkort i Falköpings kommun

Dnr 2019/00521 800

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 134/2020

b) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 90/2020

c) Tjänsteutlåtande

d) Remissvar kultur- och fritidsnämnden § 29/2020

e) Remissvar socialnämnden § 46/2020

f) Kommunstyrelsen § 25/2020

g) Kommunfullmäktige § 1/2020

h) Motionen

Program
6 av 12
Publicerad
måndag 28 september 2020