Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att låta Träningsbidrag bli Friskvårdsbidrag för anställda i Falköping

Kommunfullmäktige 28 september 2020

Besvarande av motion från Niclas Hillestrand (S) om att låta Träningsbidrag bli Friskvårdsbidrag för anställd i Falköping

Dnr 2020/00093

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 151/2020

b) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 103/2020

c) Tjänsteutlåtande

d) Kommunstyrelsen § 61/2020

g) Kommunfullmäktige § 26/2020

h) Motionen

Program
9 av 12
Publicerad
måndag 28 september 2020