Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om kompletterande utbildning för barnskötare och elevassistenter

Kommunfullmäktige 28 september 2020

Besvarande av motion från Ingvor Bergman (S) om kompletterande utbildning för barnskötare och elevassistenter

Dnr 2020/00037

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 150/2020

b) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 102/2020

c) Tjänsteutlåtande

d) Remissvar barn- och utbildningsnämnden § 37/2020

e) Remissvar kompetens- och arbetslivsnämnden §46/2020

f) Kommunstyrelsen § 26/2020

g) Kommunfullmäktige § 2/2020

h) Motionen

Program
8 av 12
Publicerad
måndag 28 september 2020