Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 9-15

Kommunfullmäktige 28 september 2020

09. Antagande av avgifter för grävning i allmän platsmark och kommunal mark

10. Antagande av sanktionsavgifter för brister som uppdagas vid kontroll av arbetsplatser där arbete eller aktiviteter pågår inom trafikerade ytor

11. Avfallstaxa för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) från och med 1 januari 2021

12. Sammanträdesdagar 2021 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

13. Inriktningsbeslut - En förnyad arbetsmarknadspolitik för Falköpings kommun

14. Avyttring av fastigheten Visdomen 1, Stenstorpsskolan inklusive skolmuseum

15. Förslag till ny förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

https://www.falkoping.se/kommun--politik/kommunfullmaktige-kommunstyrelse-och-namnder/kommunfullmaktige

Program
10 av 12
Publicerad
måndag 28 september 2020