NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Samtal under valven i Göteve kyrka
Påsken 2021 i Floby pastorat
39:08
Floby Kyrka 6 dec 2020
Floby Pastorat
36:53
Apostladagen - Gudstjänst från Åsarps kyrka
Floby Pastorat
48:35
Konfirmation 2022 i Dala kyrka
Dala kyrka
1:18:51

Pastoratvisitation

Stenstorps pastorat

I föregående vecka var det visitation i Stenstorps pastorat. Detta konstiga ord innebär att pastoratet får ett flera dagars besök av Stefan Klint som är kontraktsprost. Besöket handlade mycket om inspiration för båda parter. Prosten lär känna pastoratet och vi får del av tankar och visioner för kyrkans arbete.

I torsdags, den 10 november var Tio i Tolvs Roger Andersson, tillsammans med fotograf Christian Olsson Silvervidh, med vid Gudhems församlingshem där det också bjöds på lunch och musik.

Med i inslaget är Maria Ytterbrink vik kyrkoherde , Peter Håkansson tillträdande kyrkoherde , Stefan klint Kontraktsprost, Erik Nyberg kontaktperson för stiftet och Emma Johansson kommunikatör.

Stefan Klint Stenstorps pastorat

Publicerad
måndag 14 november 2022

Pressträffar, aktuellt i kommunen