NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
02. Val av ordföranden i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige 31 oktober 2022
05:06
Valdebatt 2011, del1
Om Val 2011 till Regionen
1:00:03
Vi hälsar våren välkommen i Plantis på Amfiteatern!
Valborg 2014
23:48
Inkomna motioner, interpellationer och frågor
Kommunfullmäktige 30 augusti 2021
07:41

Nytt politiskt styre för Falköping

Pressträff, 5 juni 2019

Alliansen (M, C, KD, L) bjuder in till pressträff med anledning av ny politisk ledning för Falköpings kommun. Tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenteras det hur kommunen under mandatperioden kommer att ledas.

Adam Johansson Karola Svensson Dan Hovskär Annika Carp

Publicerad
onsdag 05 juni 2019

Pressträffar, aktuellt i kommunen