NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
samtal med Catharina Ungh
medmänsklighet och civilkurage 6 februari 2019
06:03
Socionom
Yrkeslivsmässan 2014
02:39
Inför 6-juni 2018
Inför 6-juni
12:59
Personalkonsult
Yrkeslivsmässan 2014
04:13

Professor Kennert Orlenius

medmänsklighet och civilkurage 6 februari 2019

Professor Kennert Orlenius, som är forskare inom social hållbarhet vid Högskolan i Borås, ska berätta om tre års forskning i Falköping.

kommunnytt Roger Andersson Medmänsklighet och civilkurage

Publicerad
onsdag 06 februari 2019

Pressträffar, aktuellt i kommunen