NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Personalkonsult
Yrkeslivsmässan 2014
04:13
Diakon och Präst
Yrkeslivsmässan 2014
05:48
Inför 6-juni 2018
Inför 6-juni
12:59
Socionom
Yrkeslivsmässan 2014
02:39

Professor Kennert Orlenius

medmänsklighet och civilkurage 6 februari 2019

Professor Kennert Orlenius, som är forskare inom social hållbarhet vid Högskolan i Borås, ska berätta om tre års forskning i Falköping.

kommunnytt Roger Andersson Medmänsklighet och civilkurage

Publicerad
onsdag 06 februari 2019

Pressträffar, aktuellt i kommunen