Etapp 2: Stora Torget

Stadskärnans utveckling

Med anledning av etapp 2 i utvecklingen av stadskärnan så höll Falköpings kommunikationsavdelning en pressträff för att berätta mer om vad som kommer att hända framöver, hur idéerna kring torget ser ut, den offentliga konsten, gestaltning och en grov tidsplan.

Medverkande:

Adam Johansson, kommunalråd

Amelie Sandström, biträdande stadsbyggnadschef

Karin Hermansson, konststrateg

Kjell Björk, biträdande gatuchef

Mikael Jansson, kommunikatör

Adam Johansson Karin Hermansson Torget Falköping

Publicerad
torsdag 12 januari 2023

Pressträffar, aktuellt i kommunen