NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Invigning och avtäckning
Invigning av åttavåningshuset
02:33
Trumkåren
Ållebergsgymnasiets invigning 2013
01:14
Jubileumskonsert
Ållebergsgymnasiets invigning 2013
08:37
Invigningstal Ulf Eriksson
Invigning av åttavåningshuset
04:26

Nya Lokstallar

Invigning, 15 april 2013

Måndagen den 15 april 2013 invigdes BS Verkstäders nya underhållsdepå lokstallssområdet.

Detta gjordes genom att infrastrukturminister, Catharina Elmsäter-Svärd körde in det första tåget i den nya hallen.

I hallen kommer Euromaint att stå för underhållet av Västtrafiks nya pendeltåg X61 som togs i trafik i slutet av 2012

tåg invigning

Publicerad
söndag 14 april 2013

Pressträffar, aktuellt i kommunen