NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
budget 2022 14,00-15,25
Kommunfullmäktige 25 Oktober 2021
1:25:25
Intervju Conny Johansson
Invigning av åttavåningshuset
02:21
Valdebatt 2011, del2
Om Val 2011 till Regionen
1:03:08
Besöksservice, Ulf Eriksson informerar
Pressträff, 5 september 2013
03:11

Budget 2013

Budget 2013

Kommunstyrelsens arbetsutskott presenterar budgetförslaget för 2013

Ulf Eriksson (C) ordförande

Conny Johansson (S) vice ordförande

Dan Hovskär (KD)

Pressmedelande

Ulf Eriksson Conny Johansson Dan Hovskär budget

Publicerad
måndag 24 september 2012

Pressträffar, aktuellt i kommunen