NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Valdebatt 2011, del1
Om Val 2011 till Regionen
1:00:03
Besöksservice, Ulf Eriksson informerar
Pressträff, 5 september 2013
03:11
Ulf Eriksson
Ållebergsgymnasiets invigning 2013
02:06
Nytt politiskt styre för Falköping
Pressträff, 5 juni 2019
21:02

Budget 2013

Budget 2013

Kommunstyrelsens arbetsutskott presenterar budgetförslaget för 2013

Ulf Eriksson (C) ordförande

Conny Johansson (S) vice ordförande

Dan Hovskär (KD)

Pressmedelande

Ulf Eriksson Conny Johansson Dan Hovskär

Publicerad
måndag 24 september 2012

Pressträffar, aktuellt i kommunen