NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Besöksservice, Ulf Eriksson informerar
Pressträff, 5 september 2013
03:11
Invigningstal Ulf Eriksson
Invigning av åttavåningshuset
04:26
Intervju Conny Johansson
Invigning av åttavåningshuset
02:21
budget 2022 10,40-12,30
Kommunfullmäktige 25 Oktober 2021
1:55:50

Budget 2013

Budget 2013

Kommunstyrelsens arbetsutskott presenterar budgetförslaget för 2013

Ulf Eriksson (C) ordförande

Conny Johansson (S) vice ordförande

Dan Hovskär (KD)

Pressmedelande

Ulf Eriksson Conny Johansson Dan Hovskär budget

Publicerad
måndag 24 september 2012

Pressträffar, aktuellt i kommunen