Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion - Driften för varmvattenbassäng på sjukhuset

Kommunfullmäktige 27 januari 2020

Besvarande av motion från Marita Ljus (SD) och Jonas Larsson (SD) om att genomföra en utredning av driften för varmvattenbassäng på sjukhuset i Falköping

Dnr 2019/00439 810

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 3/2020

b) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 136/2019

c) Kanslichefens tjänsteutlåtande

d) Kommunstyrelsen § 167/2019

e) Kommunfullmäktige § 97/2019

f) Motionen

Program
6 av 17
Publicerad
söndag 26 januari 2020