Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Delårsrapport för skaraborgsvatten per 30 juni 2019

Kommunfullmäktige 27 januari 2020

Delårsrapport för kommunalförbundet Skaraborgsvatten per 30 juni 2019

Dnr 2019/00538 042

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 7/2020

b) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 140/2019

c) Kanslichefens tjänsteutlåtande

d) Protokoll 2019-08-28

e) Revisorernas bedömning av delårsrapport för 2019

f) Granskningsrapport från PWC om delårsrapport 2019

g) Kommunalförbundets delårsrapport per 30 juni 2019

Program
9 av 17
Publicerad
söndag 26 januari 2020