Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Delårsrapport för Skaraborgs kommunalförbund

Kommunfullmäktige 27 januari 2020

Delårsrapport för Skaraborgs kommunalförbund per 31 juli 2019

Dnr 2019/00501 106

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 8/2020

b) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 141/2019

c) Kanslichefens tjänsteutlåtande

d) Skaraborgs kommunalförbund § 60/2019

Program
10 av 17
Publicerad
söndag 26 januari 2020