Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Delårsrapport Avfallshantering (AÖS) 30 juni 2019

Kommunfullmäktige 27 januari 2020

Delårsrapport för Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) per 30 juni 2019

Dnr 2019/00473 042

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 10/2020

b) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 143/2019

c) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande

e) Revisorernas bedömning av delårsrapport för 2019

f) Granskningsrapport

g) Avfallshantering Östra Skaraborg § 20/2019

h) Avfallshantering Östra Skaraborg delårsrapport per 30 juni 2019

Program
12 av 17
Publicerad
söndag 26 januari 2020