Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 27 januari 2020

Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige i Falköpings kommun

Dnr 2019/00172 003

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 19/2020

b) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 152/2019

c) Tjänsteutlåtande

Program
15 av 17
Publicerad
söndag 26 januari 2020