Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Avgifter - godkännande om fristående förskola, med flera...

Kommunfullmäktige 27 januari 2020

Avgifter för ansökan om godkännande av fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, fristående fritidshem samt förändringar i verksamhet.

Dnr 2019/00497 600

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 12/2020

b) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 145/2019

c) Kommunjuristens tjänsteutlåtande

d) Barn- och utbildningsnämnden § 105/2019

Program
14 av 17
Publicerad
söndag 26 januari 2020