Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Kommunfullmäktiges anmälningsärenden 2020

Kommunfullmäktige 27 januari 2020

Dnr 2020/00002 101

Bilaga a) Revisionsrapport gällande särskilt stöd inom barn- och utbildningsnämnden.

b) Gynnande ej verkställda beslut enligt LSS och SoL – kvartal 3

c) Uppföljning av granskning av IT-säkerhet

Program
17 av 17
Publicerad
söndag 26 januari 2020