Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Delårsrapport Tolkförmedling 31 augusti 2019

Kommunfullmäktige 27 januari 2020

Delårsrapport för Tolkförmedling Väst per 31 augusti 2019

Dnr 2019/00537 042

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 9/2020

b) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 142/2019

c) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande

e) Revisorernas bedömning av delårsrapport för 2019

f) Tolkförmedling väst § 376/2019

g) Tolkförmedling västs delårsrapport per 31 augusti 2019

Program
11 av 17
Publicerad
söndag 26 januari 2020