Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Delårsrapport Miljösamverkan 31 augusti 2019

Kommunfullmäktige 27 januari 2020

Delårsrapport för Miljösamverkan östra Skaraborg per 31 augusti 2019 och verksamhetsberättelse för miljönämnden

Dnr 2019/00485 042

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 11/2020

b) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 144/2019

c) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande

e) Delårsrapport med verksamhetsberättelse

f) PWC granskningsrapport

g) Revisorernas bedömning

h) Protokoll 2019-10-18

Program
13 av 17
Publicerad
söndag 26 januari 2020