Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Kommunrevs. granskn. av regelvrk. för fördeln. av tomter för småhus

Kommunfullmäktige 30 mars 2015

  1. Kommunrevisionens granskning av regelverk för fördelning av tomter för småhus

    Dnr 2014/00382 256

    Bilaga a) Kommunstyrelsen § 22/2015

              b) Stadsbyggnadschefens och mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande                          2015-01-09

              c) Revisionsrapporten

Program
5 av 21
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 30 mars 2015