Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Antagande av friluftsplan för Falköpings kommun

Kommunfullmäktige 30 mars 2015

 1. Antagande av friluftsplan för Falköpings kommun

  Dnr 2011/00073 430

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 50/2015

            b) Stadsbyggnadschefens och kommunekologens tjänsteutlåtande 2015-01-28

            c) Samrådsredogörelse

            d) Friluftsplan

Program
19 av 21
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 30 mars 2015