Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Renhållningstaxa för Avfallshantering Östra Skaraborg år 2015

Kommunfullmäktige 30 mars 2015

 1. Renhållningstaxa för Avfallshantering Östra Skaraborg år 2015

  Dnr 2014/00529 346

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 30/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-01-09

            c) Direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg § 33/2014

            d) Sammanfattning av förändringar

            e) Renhållningstaxa AÖS 2015

            f) Renhållningstaxa Skara 2015

Program
8 av 21
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 30 mars 2015