Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion om en helt avgiftsfri grundskola

Kommunfullmäktige 30 mars 2015

 1. Besvarande av motion från Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp om en helt avgiftsfri grundskola

  Dnr 2014/00192 600

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 18/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-01-08

            c) Barn- och utbildningsnämnden § 68/2014

            d) Kommunstyrelsen § 122/2014

            e) Motionen

Program
7 av 21
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 30 mars 2015