Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att upprusta banvallen och öka tillgängligheten

Kommunfullmäktige 30 mars 2015

 1. Besvarande av motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp om att upprusta banvallen och öka tillgängligheten för fler att ta del av den

  Dnr 2014/00280 312

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 37/2015

            b) Chefen för infrastruktur och logistiks tjänsteutlåtande 2015-02-19

            c) Tekniska nämnden § 119/2014

            d) Kommunstyrelsen § 181/2014

            e) Motionen

Program
14 av 21
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 30 mars 2015