Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om kameraövervakn. vid skolor och stökiga områden

Kommunfullmäktige 30 mars 2015

 1. Besvarande av motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp om att ansöka om kameraövervakning vid skolor och stökiga områden

  Dnr 2014/00202 167

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 36/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-02-11

            c) Räddningsnämnden § 38/2014

            d) Barn- och utbildningsnämnden § 67/2014

            e) Brottsförebyggande rådets yttrande 2014-11-05

            f) Kommunstyrelsen § 152/2014

            g) Motionen

Program
13 av 21
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 30 mars 2015