Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om inventering och utredning av kommunens skolgårdar

Kommunfullmäktige 30 mars 2015

 1. Besvarande av motion från Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp om inventering och utredning av kommunens skolgårdar

  Dnr 2014/00163 337

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 35/2015

            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2015-02-06

            c) Kultur- och fritidsnämnden § 60/2014

            d) Kommunstyrelsen § 180/2014

            e) Tekniska nämnden § 118/2014

            f) Barn- och utbildningsnämnden § 44/2014

            g) Kommunstyrelsen § 98/2014

            h) Motionen

Program
12 av 21
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 30 mars 2015